Episodul 6 – Alexandru I – Papa care a văzut ridicându-se Columna lui Traian

Alexandru I – primul Episcop al Romei ales de o adunare formată din clerul roman și creștinii laici mai de vază. Pontif al unei religii a păcii, cu ce ochi va fi privit Alexandru I (105-115) grandioasele serbări care au marcat îngenuncherea vitejilor daci? Cu ce gânduri va fi scrutat ridicarea Columnei, prin care Apolodor din Damasc proslăvea victoriile împăratului Traian în cele două războaie (101-102 și 105-106) la Dunăre și în Carpați? 
La două mii de kilometri depărtare, aproape de gurile Dunării, tot pe atunci supraviețuitorii geți și daci ai primului război cu Traian priveau cu aceleași sentimente contradictorii ridicarea monumentului Tropaeum Traiani, în locul numit mai târziu Adamclisi.
Nici Papa Alexandru I, nici geții și dacii nu intuiau, poate, tainica lucrare a Providenței prin care cei cuceriți de puterile vremelnice aveau să devină cuceriți pentru Cristos. Soldații romani, care îmbrățișaseră deja religia creștină, au fost primii „misionari” ai creștinismului pe meleagurile României de astăzi. Un creștinism de limbă și expresie latină, după cum o dovedesc lingvistica și numeroasele izvoare arheologice (începând cu secolele III-IV).

Text: Paroh – Mons. Ieronim IACOB

Episodul 5 Episodul 7 ⇒