Rugaciuni

Rugăciune de recomandare către SFÂNTUL ANTON DE PADOVA

Sfinte Antoane, între toţi Sfinţii lui Dumnezeu tu ai fost înzestrat cu o putere deosebită în a-i ocroti și ajuta pe toți cei ce-și pun nădejdea în tine. Morții au înviat la porunca ta, cei orbi și-au recăpătat vederea, celor suferinzi tu le-ai redat sănătatea și niciunuia din cei evlavioși către tine nu i-ai refuzat mângâierea sprijinului tău.
Această grijă a ta faţă de nevoile oamenilor mă umple şi pe mine de încredere sfântă, cu care alerg la bunătatea ta, cerându-ți ajutor (Pauză: se spune, în gând, dorința bună, cererea…). Pentru dragostea ta arzătoare către Isus, care s-a odihnit în braţele tale sub chip de Prunc ceresc şi pentru iubirea ta gingaşă faţă de Preasfânta Fecioară Maria, Mama lui Isus, te rog, arată-ţi puterea cea mare şi ajută-mă și pe mine.
În pagubele suferite, în nenorocirile care mă lovesc, în întristările mele sufleteşti, în suferințe şi lipsuri, în nenumăratele necazuri ale vieții, în ispitele ce mă tulbură și mă ademenesc, când patimile mele se răscoală cu furie și când văd că duhul cel rău unelteşte împotriva sufletului meu ca să-l piardă, către tine îndrept gândul meu, făcătorule de minuni și te rog ca în toate nevoile mele, sufletești și trupești, să fiu ușurat și mângâiat de ocrotirea ta, pentru ca astfel încurajat și plin de recunoștință față de tine, să ajung prin tine la Dumnezeul milostivirilor în slava cea veșnică a cerului. Amin.

Se spun: Tatăl nostru…; Bucură-te, Marie…; Slavă Tatălui…

Rugăciune pentru a dobândi ocrotirea SFÂNTULUI ANTON DE PADOVA

Sfinte Antoane, cerescule ocrotitor al celor ce te iubesc şi te cinstesc, iată, şi eu, nevrednicul, alerg la tine cu evlavie şi îmi pun toată încrederea în ocrotirea ta, rugându-te să mă sprijini şi să mă ajuţi în neputinţele, necazurile şi durerile mele.
Ajută-mă să urmez pilda vieţii tale, petrecându-mi viaţa în curăţie, smerenie şi în dragoste faţă de Dumnezeu şi de aproapele meu. Apără-mă în vremea ispitei şi nu mă lăsa să supăr pe Dumnezeul şi Ziditorul meu prin căderea în păcat.
Numără-mă şi pe mine, de aici înainte, între cinstitorii şi cei ocrotiți de tine. Vino în ajutorul meu ori de câte ori te voi chema, în necazuri şi strâmtorări, şi mai cu seamă în ceasul morţii mele. Amin.

Se spun: Tatăl nostru…; Bucură-te, Marie…; Slavă Tatălui…

Rugăciune pentru dobândirea unui har deosebit prin mijlocirea SFÂNTULUI ANTON DE PADOVA

La tine alergăm, Sfinte Antoane, care ai avut o inimă înflăcărată de dragoste către Dumnezeu și către aproapele: pe tine te invocăm, puternicule făcător de minuni, care ai ținut în brațele tale pe Isus Cristos sub chip de Prunc: către tine ne îndreptăm plini de încredere, ca să mijlocești la bunul Isus harul pe care îl dorim din adâncul inimii (se spune dorința…) Sfinte Antoane, nu privi la nevrednicia noastră, ci la slava lui Dumnezeu, care va fi preamărit prin tine, și la binele sufletelor noastre, precum și al acelora pe care îi vom ajuta la rândul nostru.
În semn de recunoștință vom căuta să ducem o viață cât mai potrivită cu
învățăturile Sfintei Evanghelii și să imităm virtuțile tale, ajutându-i pe cei săraci si muncind pentru răspândirea binelui. Amin.

Se spun: Tatăl nostru…; Bucură-te, Marie…; Slavă Tatălui…

Rugăciune pentru o Căsătorie fericită PRIN mijlocirea SF. ANTON DE PADOVA

Sfinte Antoane, tu ai îndrumat pe atâția tineri pe drumul vieții și le-ai dobândit ajutor de la Dumnezeu ca să poată întemeia o familie fericită si astfel să aibă parte de o viată frumoasă.
Știu că și viitorul meu este în mâinile lui Dumnezeu, Stăpânul cerului și al pământului, dar teama de primejdiile care mă înconjoară uneltirile celor răi, farmecele, descântecele – mă fac uneori să mă clatin în credință. De aceea alerg la ajutorul tău. Toți cei care și-au încredințat viitorul în mâinile tale au fost călăuziți pe drumul cel bun.
Dobândește-mi de la Dumnezeu răbdare ca să nu mă pripesc în alegerea mea; credință, ca să descopăr mereu voința lui; supunere la această voință si seriozitate în pregătirea mea pentru viată de familie.
Întărește-mi convingerea că Dumnezeu nu părăsește făpturile sale și le conduce prin providența sa. Domnul nostru Isus Cristos ne-a învățat „Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui si toate celelalte vor veni pe deasupra” (Mt 5, 35).
Bunul meu mijlocitor, eu sunt dispus să duc o viată cinstită și supusă voinței lui Dumnezeu. Ferește-mă de orice rău și ajută-mă să-mi găsesc un tovarăș credincios (o tovarășă credincioasă), pentru ca astfel, amândoi să fim fericiți pe drumul vieții și să ajungem să ne bucurăm de slava cerească. Amin.

Se spun: Tatăl nostru…; Bucură-te, Marie…; Slavă Tatălui…

Rugaciune catre SFÂNTUL ANTON DE PADOVA pentru propria familie

O, Sfinte Antoane, neînvins apărător al adevărurilor creștine, vistiernic și împărțitor de haruri și minuni, cu umilință și încredere vin să implor ocrotirea ta în favoarea propriei mele familii.
Ajut-o în toate nevoile ei vremelnice. Îndepărtează de la ea paharul durerii și al amărăciunilor, iar dacă nu este voința Domnului de a ține departe de ea totdeauna și cu totul încercările, atunci dobândește-i cel puțin meritul răbdării și al încrederii creștinești. Mai presus de toate, ferește-o de rătăcire și păcat.
Păzește familia noastră de rele, pentru ca, trăind totdeauna după legea lui Cristos și credincioasă poruncilor Bisericii, să merite răsplata celor drepți în fericirea veșnică. Amin.

Se spun: Tatăl nostru…, Bucură-te, Marie…, Slavă Tatălui…