Rugaciuni la timp de pandemie

RUGĂCIUNE LA ÎNCEPUTUL RUGĂCIUNII

„Doamne, Dumnezeule tainic, noi te cunoaștem atât de puțin! Iar uneori avem impresia că te cunoaștem și mai puțin. Ni se pare că ne luptă cu tine așa cum s-a luptat Iacob cu Îngerul; ni se pare că luptăm cu imaginea pe care o avem despre tine. Nu te putem cuprinde, nu reușim să te înțelegem.
Doamne, dezvăluie-ți chipul, arată-ne Fața Fiului tău răstignit. Fă-ne ca, privind această Față, să înțelegem ceva din suferințele ce se abat asupra unei părți atât de mari a omenirii. Fă să te putem cunoaște așa cum ești Tu cu adevărat, în Fiul tău răstignit pentru noi, în moartea, agonia și învierea sa.” Amin
(Carlo Maria Martini, Itinerariu de rugăciune cu evanghelistul Luca, Ed. ARCB, 2001, p. 8).
Carlo Maria Martini a fost Arhiepiscop de Milano, cardinal al Bisericii Romano-Catolice.

foto: Oskar Kokoschka, Năframa Veronicăi


ȚIE, MAICĂ A LUI DUMNEZEU,
îți încredințăm umanitatea întreagă: tații, mamele și pe copiii lor, națiunile și popoarele lor; pământurile sărutate de soare și pe fiecare om și femeie care le locuiește.
Îți încredințăm dorințele fiecărei inimi și suferințele scăldate în lacrimi;
pe cel care caută de muncă și pe cel care speră să vină pacea; pe cel căzut pradă disperării și pe cel care, neobosit, continuă să combată; pe cei neprotejați în fața bolii și pe cei singuri în fața morții. Ne încredințăm, Mamă, grijii mâinilor tale pentru că tu poți să ne conduci la Dumnezeu.
Amin.


Rugăciune în cinstea Sfântului Iosif
(pentru a ne întări pe timp de epidemie)
:
La tine alergam, o, fericite Iosife, în necazul nostru și plini de încredere cerem ocrotirea ta, după aceea a sfintei tale soții. Pentru acea sfântă legătură de dragoste ce te-a unit cu Neprihănita Fecioara Născătoare de Dumnezeu și pentru dragostea părinteasca ce-ai avut-o către Pruncul Isus, te rugăm fierbinte să privești cu bunăvoință la moștenirea pe care Isus a dobândit-o cu sângele său și, prin puterea și ajutorul tău, să ne aperi în nevoile noastre. Apară, păzitorule preaînțelept al dumnezeieștii Familii, neamul cel ales al lui Isus Cristos. Îndepărtează de la noi, preaiubitorule părinte, toată ciuma rătăcirilor și a viciilor. O, preaputernicul nostru ocrotitor, vino din cer în ajutorul nostru în această luptă cu puterea întunericului și, precum odinioară ai scăpat de primejdia morții pe Pruncul Isus, tot așa apără acum Sfânta Biserica a lui Dumnezeu de cursele vrăjmășești și de orice nenorocire și întinde pururea peste fiecare dintre noi ocrotirea ta, pentru ca, sprijiniți fiind prin pilda și ajutorul tău, să putem trăi cu sfințenie, muri cu evlavie și dobândi în cer fericirea veșnică. Amin.


11 MARTIE 2020 – PAPA FRANCISC ÎNCREDINȚEAZĂ LUMEA
MAICII LUI DUMNEZEU CU ACEASTĂ RUGĂCIUNE:

O, Marie,
pe drumul vieții noastre, Tu strălucești mereu ca semn de mântuire și de speranță.
Ne încredințăm Ție, Tămăduitoarea bolnavilor, care, lângă Cruce, ai fost făcută părtașă la durerea lui Isus, păstrându-Ți credința neclintită. Tu, Mântuirea poporului roman, știi care ne sunt trebuințele și suntem siguri că vei mijloci, la fel ca și la Cana Galileii, pentru ca bucuria și sărbătoarea să se poată întoarce după acest moment de încercare. Ajută-ne, Maica Iubirii Divine, să ne conformăm voinței Tatălui și să facem ceea ce ne va spune Isus, care a luat asupra sa suferințele noastre și a fost împovărat de durerile noastre pentru a ne conduce, prin Cruce, spre bucuria învierii. Amin.
Sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, nu ne disprețui rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuiește pururea de toate primejdiile, Fecioară slăvită şi binecuvântată.
Amin.


CREDINCIOSUL: Părinte, ce rugăciune să spunem în aceste zile…
PREOTUL: Fiule, roagă-te PSALMUL 30 (29) și roadele spirituale nu vor întârzia: vei afla multă mângâiere, pacea îți va cuprinde sufletul și porțile speranței vor rămâne larg deschise!

PSALMUL 30 (29)

(Mulţumire pentru salvarea de la moarte)
1 Psalm. Cântec la dedicarea templului. Al lui Davíd. 2 Te preamăresc, Doamne, pentru că m-ai eliberat şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să râdă de mine.
3 Doamne Dumnezeul meu, eu am strigat către tine şi tu m-ai vindecat.
4 Doamne, tu mi-ai scos sufletul din locuinţa morţilor, tu mi-ai dat viaţă, ca să nu cobor în groapă.
5 Cântaţi Domnului, voi, credincioşii lui, lăudaţi memoria sfinţeniei sale!
6 Căci mânia lui ţine o clipă, dar îndurarea lui ţine toată viaţa. Seara intră în casă plânsul, iar dimineaţa, bucuria.
7 Iar eu, în bunăstarea mea, am zis: „Nu mă voi clătina în veac”.
8 Doamne, în bunăvoinţa ta, m-ai aşezat pe un munte puternic; dar când ţi-ai întors faţa de la mine, am fost cuprins de spaimă.
9 Către tine, Doamne, am început să strig şi de la Dumnezeul meu am cerut îndurare.
10 Ce câştig ai avea din sângele meu de-aş coborî în adâncuri? Oare te va lăuda ţărâna şi va face cunoscut adevărul tău?
11 Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine! Doamne, fii tu ajutorul meu!
12 Tu ai schimbat geamătul meu în dans, mi-ai sfâşiat haina de pocăinţă şi m-ai încins cu bucurie,
13 pentru ca sufletul meu să-ţi cânte fără încetare. Doamne Dumnezeul meu, în veci te voi lăuda!

Slavă Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh.
Precum era la început, și acum, și pururea, și în vecii vecilor.
Amin.


Biserica Romano-Catolică din Hong Kong a compus o rugăciune pentru situația actuală din China și din lume, „care este în același timp un mod de a privi cu ochii credinței ceea ce se întâmplă” (epidemia de coronavirus!)
La Bazilica Sf. Anton din Constanța rugăciunea se va spune, pentru un timp nedeterminat, după fiecare Sfântă Liturghie.
Recomand să fie spusă în familii, de părinți și copii, ca o rugăciune de seară.

Iată textul rugăciunii (cf. avvenire.it):

O, Doamne, tu ești izvorul oricărui bine. Venim la Tine pentru a-ți cere milostivirea.
Ai creat universul cu armonie și frumusețe, dar noi, cu mândria noastră, am distrus cursul Naturii și am provocat o criză ecologică care afectează sănătatea și bunăstarea familiei umane. De aceea îți cerem iertare.
O, Doamne, privește cu milă la starea noastră de astăzi, care suntem în mijlocul unei noi epidemii virale. Fă să simțim din nou grija ta părintească. Restabilește ordinea și armonia Naturii și re-creează în noi o minte și o inimă nouă, astfel încât să putem avea grijă de Pământul nostru ca paznici credincioși.
O, Doamne, ți-i încredințăm pe toți bolnavii și familiile lor. Vindecă trupul, mintea și spiritul lor, făcându-i să participe la Misterul pascal al Fiului tău. Ajută-i pe toți membrii societății noastre să-și îndeplinească datoriile și să întărească spiritul de solidaritate dintre ei. Sprijină-i pe medicii și pe operatorii sanitari aflați în prima linie, pe asistenții sociali și pe educatori. În mod deosebit, vino în ajutorul acelora care au nevoie de resurse pentru a-și salva viața.
Noi credem că Tu conduci cursul istoriei umane și că dragostea Ta ne poate schimba destinul în bine, indiferent de condiția noastră umană. Dă-le o credință puternică tuturor creștinilor, astfel încât chiar și în mijlocul fricii și al haosului să poată duce mai departe misiunea pe care le-ai încredințat-o.
O, Doamne, binecuvântează cu generozitate familia umană și împrăștie tot răul de la noi. Eliberează-ne de epidemia care ne afectează, astfel încât să Te putem lăuda și să-Ți mulțumim cu o inimă reînnoită. Pentru că tu ești Autorul Vieții și împreună cu Fiul Tău, Domnul nostru Isus Cristos, în unire cu Duhul Sfânt, viețuiești și domnești, unic Dumnezeu, în vecii vecilor. Amin