Episodul 5 – Papa Clement I – scrisori părintești și îndemnuri autoritare

Cu puțin înainte de sfârșitul primului secol, Clement I, Episcop al Romei (88 – 97), adresează două epistole Comunității creștine din Corint. Neînțelegerile și dezordinile morale din biserica întemeiată de însuși Apostolul Paul deveniseră de notorietate. Fără să i se ceară, dar conștient de poziția pe care o are în cadrul creștinătății, Clement Romanul, al treilea urmaș al lui Petru, cere cu autoritate părintească îndepărtarea cauzelor care au provocat dezbinarea fraților și restabilirea bunei înțelegeri.
Clement inaugurează, în Biserică, o practică care se va menține până în zile noastre. Scrisorile sale sunt primele dintre cele circa trei milioane de documente papale (bule, breve, constituții, enciclice, exortații, scrisori apostolice, scrisori „motu proprio” etc.) prin care urmașii Sfântului Petru au susținut și susțin credința, moravurile, guvernarea, devoțiunile, pe scurt, bunul mers al Bisericii. Nu întâmplător, în cele mai vechi codex-uri epistolele Papei Clement au fost copiate îndată după cărțile canonice ale Noului Testament.
Pe linia deschisă de Clement I, după 1900 de ani de istorie marcată de har și păcat, Papa Francisc a semnat, împreună Marele imam de Al-Azhar, pe 4 februarie 2019, la Abu Dhabi, Documentul despre fraternitatea umană, pentru pacea mondială și conviețuirea comună.

Text: Paroh – Mons. Ieronim IACOB

Episodul 4 Episodul 6 ⇒