CONGRESELE EUHARISTICE INTERNAȚIONALE

Între 5 și 12 septembrie 2021 se va desfășura la Budapesta
al 52-lea Congres Euharistic Internațional.


CONGRESELE EUHARISTICE INTERNAȚIONALE
Date istorice (1)
Semnificația Congreselor euharistice internaționale poate fi înțeleasă din istoria lor de 140 de ani. S-au născut din devoțiunea euharistică plină de fervoare a sec. al XIX-lea și ca remediu la ignoranța și indiferența religioasă față de Misterul central al Bisericii: Euharistia.
Congresele euharistice s-au dezvoltat grație unei colaborări armonioase între laici și cler. Cei mai cunoscuți fiind, pe de o parte, Domnișoara Emille Tamisier și Domnii Ph. Vrau și M. de Pèlerin, iar pe de altă parte Cardinalul Mermillod și Mons. L.G. de Ségur. Din punct de vedere spiritual drumul către congrese a fost pregătit de Sf. Pier Giuliano Eymard și Fer. Antonio Chevrier.
„Salvarea societății prin Euharistie” este motoul care încă de la începuturi a animat congresele care, la începuturi se ocupau de „operele euharistice”: adorația, primirea sfintei Împărtășanii (mai ales din partea copiilor), procesiuni, diferite asociații și mișcări ecleziale.
O dată cu Conciliul Vatican II Congresele euharistice au dobândit o nouă fizionomie care se exprimă prin „Statio Orbis”: Bisericile particulare se unesc cu Papa sau cu Legatul său, într-un oraș anume ales, în jurul lui Cristos în misterul său euharistic pentru a-i pune în lumină semnificația.
Celebrarea euharistică, împreună cu alte expresii ale cultului euharistic (adorația și procesiunea), este centrul și culmea reuniunilor de studiu și ale diferitelor manifestări.
Congresele euharistice internaționale manifestă astfel credința în Misterul Euharistic și exprimă comuniunea Bisericii Universale care se simte solidară cu problemele fundamentale ale lumii moderne, cum ar fi justa împărțire a bunurilor și justiția, sănătatea familiilor, respectul pentru orice creatură și pacea în lume (cf. Ritualul Roman 1973: „Comuniunea și cultul euharistic în afara sfintei Liturghii” nn. 109-112).
Congresele euharistice au avut și au încă un rol important în a pune mai bine în lumină și a traduce practic în act centralitatea Euharistiei în viața și misiunea Bisericii timpului nostru.
Biserica are, cu siguranță, datoria să exprime la nivel social dragostea, dar în primul rând de a arăta originea ei care stă înaintea tuturor și învăluie totul. Pătrunsă de un foc capabil să incendieze întregul univers, Biserica trebuie să se implice nu numai în mărturisirea iubirii dintre creștini, dar și a Iubirii pe care creștinii au primit-o de la Dumnezeu. Aceasta se exprimă prin reunirea credincioșilor din toate națiunile în jurul lui Cristos-Euharistie.