MARȚEA ÎNTÂIA

RUGĂCIUNEA PREGĂTITOARERUGĂCIUNEA PREGĂTITOARE

Te salut, Sfinte Antoane, exemplu înălțător pentru toți credincioșii. Iată-mă în fața icoanei tale, plin de încredere în puterea dată ție de Dumnezeu.Am convingerea că Dumnezeu va da ascultare mijlocirii tale. De aceea, îți încredințez cu smerenie rugămintea mea, în încercarea / încercările în care mă găsesc.Știu că sunt plin de păcate și nevrednic de milostivirea lui Dumnezeu. De aceea, dobândește-mi mai întâi duhul căinței, spre iertarea păcatelor mele, de care vreau să mă despart pentru totdeauna.Mă voi înfățișa 13 marți de-a rândul înaintea ta și-ți voi destăinui durerea mea. Îți cer ajutorul tău puternic, mai cu seamă în această mare nevoie a mea (se spune, în gând, intenția rugăciunii / acatistul / cererea). Ajută-mă să încep bine această trezenă, s-o urmez cu sfințenie și să o închei în cinstea numelui tău, spre folosul sufletului meu (și a celor dragi ai mei). Amin.

MARȚEA ÎNTÂIA

Mărite Sfinte Antoane, tu ai înțeles că toate făpturile sunt trecătoare. Renunțând de bunăvoie la un viitor strălucit, te-ai consfințit cu totul lui Dumnezeu și grijii sufletului tău. Ajută-mă să răspund, cu toată căldura inimii, la atâtea haruri primite de al Dumnezeu. Mă minunez că tu ai ales să fii sărac, smerit și să suferi cu Isus, decât să duci o viață după placul inimii. A-L sluji pe Dumnezeu este menirea omului pe pământ. „Cine are poruncile mele și le ține, acela mă iubește […]” (Ioan 14, 21). După pilda ta, îmi propun și eu să nu-mi mai amăgesc sufletul cu o fericire închipuită și trecătoare, dar să caut o viață de jertfă, cel puțin acolo unde datoria și virtutea mi-o cer. Înclinarea mea spre plăceri și viață zgomotoasă mă îndepărtează de Dumnezeu și îmi răpește gustul vieții creștinești, care singură este în stare să nu piardă din vedere viața veșnică. Atașându-mă de plăcerile lumești, nu mă îngrijesc de datoriile sufletești. Până acum nu mi-am trăit viața iubind pe Dumnezeu; vreau ca de acum înainte să mă dedic cu totul preamăririi Sale. Sfinte Antoane, fie-ți milă de mine și dobândește-mi ceea ce te rog.Isuse, te rog să dezlipești inima mea de bucuriile pământești, precum l-ai eliberat pe slujitorul tău Anton de orice atracție spre lucrurile acestei lumi. Tu ești izvorul bogățiilor cerești. Prin mijlocirea Sfântului Anton de Padova luminează mintea mea ca să înțeleg că toate cele pământești, care de atâtea ori mi-au adus pagubă sufletească, sunt trecătoare și vrednice de dispreț. Dă-mi iubirea Ta dumnezeiască și voi înlătura orice mi-ar sta în calea spre Tine, care ești fericirea veșnică. Amin.

Tatăl nostru…; Bucură-te, Marie…; Slavă Tatălui… (Meditează, zilnic, în cursul săptămânii): „Cum se înșală cine crede că poate împăca fericirea cerească cu acest lut (al trupului)… acele daruri ale Duhului Sfânt cu plăcerile pământești!” (Sfântul Bernard).