MARȚEA A DOUA

Admirabile Sfinte Antoane, în singurătatea mănăstirii, chiar și îngerii s-au mirat de strălucirea virtuților tale și de dragostea ta către Dumnezeu. Înflăcărează-mă și pe mine ca să-L slujesc și eu cu fidelitate. Dobândește-mi cel puțin o fărâmă din dragostea ta către Isus cel Răstignit. Mijlocește-mi curajul și puterea să mă hotărăsc serios și pe vecie pentru Dumnezeu. Cât de mic și de slab mă simt față de tine, care ai trăit ca un erou al lui Cristos! Chiar în practicarea virtuții, eu caut ceea ce este mai ușor și plăcut, fugind de orice jertfă cât de mică. Adesea nu am nicio tragere de inimă față de îndatoririle mele religioase, care mă fac plăcut lui Dumnezeu. De câte ori nu mă împotrivesc îndemnurilor harului dumnezeiesc! De câte ori nu refuz chemarea de a-L preamări pe Dumnezeu și de a-L cinsti în semenii mei! Te rog din suflet, schimbă-mi această stare și atunci voi putea obține de la Dumnezeu acel ajutor pentru care alerg la tine.Isuse din Preasfântul Sacramente al altarului, Tu te jertfești necontenit pe altarele noastre. Tu îi înveți pe slujitorii tăi să fie pătrunși de spiritul de jertfă și de flacăra iubirii de Dumnezeu de care era înflăcărat Sfântul Anton. Ajută-ne și pe noi să învățăm a lucra și a suferi din dragoste către Tine și să mărturisim Sfântul Tău Nume cu statornicie și fără frică. Până acum am fost, din nefericire, de multe ori descurajați și abătuți și orice piedică în calea virtuții ne-a înspăimântat. Dar, cu ajutorul harului Tău, voim să-Ți slujim de acum înainte și suntem hotărâți de a suferi mai curând orice, decât să nesocotim datoriile sfinte creștinești. Amin.

Tatăl nostru…; Bucură-te, Marie…; Slavă Tatălui…(Meditează, zilnic, în cursul săptămânii): „Nu știți că îngerii ne invidiază? Nu de altceva decât pentru că noi putem suferi pentru Dumnezeu, pe când ei n-au suferit niciodată pentru El.” (Sfântul Francisc de Sales).