Biserica şi şcoala: din istoria învăţământului catolic în România

Dănuţ Doboş, Petru Ciobanu, (+) Iosif Gabor, Biserica şi şcoala: din istoria învăţământului catolic în România, Iași 2020, 461 p., 14×20, 978-606-578-391-1, 35 lei.

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Biserica şi şcoala: din istoria învăţământului catolic în România, scrisă de Dănuţ Doboş, Petru Ciobanu, (+) Iosif Gabor. Cartea apare în colecția „Istoria Bisericii”, în formatul 14×20, are 461 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 35 lei.

A trecut aproape neobservat, în anul 2016, jubileul de 200 de ani al Şcolii primare parohiale catolice din Bucureşti, prima şcoală publică din Vechiul Regat, urmată, la un an, de Şcoala primară parohială din Iaşi.

Despre şcoala de la Iaşi şi, în general, despre învăţământul catolic din Moldova în secolul al XIX-lea am putut afla lucruri interesante din volumul Biserica şi şcoala, apărut la Editura „Presa Bună” în anul 2002.

Iată că autorul, domnul Dănuţ Doboş, istoric şi cercetător al arhivelor bisericeşti, ne face o surpriză plăcută prin reeditarea volumului Biserica şi şcoala, căruia i-a adăugat un capitol amplu, dedicat şcolilor catolice din Valahia, de pe teritoriul Arhidiecezei de Bucureşti, în secolul al XIX-lea, precum şi un capitol dedicat şcolilor din Basarabia în perioada interbelică, autor pr. dr. Petru Ciobanu. Totodată, volumul conţine şi alte valoroase studii, de dinainte de 1989, dedicate Seminarului „Sfântul Duh” şi şcolilor catolice din Bucureşti, elaborate de preotul cercetător Iosif Gabor. „Dacă Biserica – scria în anul 1942 preotul franciscan Iosif M. Pal – este cel dintâi şi cel mai puternic factor de civilizaţie şi de cultură al unui popor, apoi şcoala, ca fiică a Bisericii, cu tot dreptul îşi revendică locul al doilea”.

Volumul coordonat de Dănuţ Doboş este totodată un omagiu adus preoţilor călugări redemptorişti (liguoriani) – care, cu două veacuri în urmă, au pus în Bucureşti bazele unui sistem şcolar catolic, continuat şi dezvoltat apoi de preoţii pasionişti, iar în secolul al XX-lea, de cei indigeni, diecezani –, precum şi preoţilor franciscani conventuali care au avut o contribuţie similară în Moldova.

Orice sinteză serioasă a învăţământului românesc în capitala României va trebui să menţioneze în detaliu şcoala parohială fondată acum două veacuri, gimnaziile şi liceele „Sfântul Andrei” şi „Sfântul Iosif”, şcolile de fete patronate de congregaţiile „Sfânta Maria” („Damele Engleze” – actuala Congregatio Jesu) şi „Notre Dame de Sion”, şi mai ales Seminarul şi Academia Teologică „Sfântul Duh”, de la a căror fondare se împlinesc anul acesta 150 de ani.

Sute de personalităţi ecleziastice şi laice au contribuit la dezvoltarea şi renumele şcolilor noastre catolice, printre care s-au numărat episcopii Angelo Parsi şi Iosif Anton Pluym, arhiepiscopii Ignazio Felice Paoli, Raymund Netzhammer şi Alexandru Theodor Cisar, şi nu în cele din urmă arhiepiscopul emerit Ioan Robu, care după 1989 a reînfiinţat la Bucureşti institute catolice liceale şi universitare. Deţinem, aşadar, un tezaur spiritual, o moştenire istorică ce ne îndreptăţeşte să fim mândri şi care trebuie să constituie un îndemn pentru generaţiile actuale şi viitoare să continue tradiţiile şcolii catolice, factor important pentru evanghelizare.

Îi felicităm pe autori pentru efortul depus în realizarea acestei lucrări istoriografice importante, care ne ajută să facem o incursiune şi în momentele de glorie ale învăţământului catolic din Arhidieceza de Bucureşti, prin capitolul special adăugat, şi întrucât historia magistra vitae est, sperăm ca lucrarea să ofere şi un impuls deosebit în susţinerea eforturilor pe care le face Biserica pentru a-şi revendica dreptul să aibă pe mai departe şcoli proprii în vederea educării tinerelor generaţii.

+Aurel Percă
Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro